Marketing

Czym jest 

"Open Source"?


"Open Source" w dosłownym tłumaczeniu znaczy „otwarte źródło”. Oznacza to, że oprogramowanie i jego cały kod źródłowy, jest dostępne na zasadach licencji wolnego oprogramowania!

A dzięki posiadaniu kodu źródłowego praktycznie nie ma ograniczeń we wdrażaniu, rozwijaniu i użytkowaniu oprogramowania. Istnieje możliwość modyfikacji kodu źródłowego, dostosowania go do własnych potrzeb, a nawet odsprzedaży zbudowanego rozwiązania!

Open Source

"Open Source" to szeroko pojęta dziedzina wolnego oprogramowania. 

Więcej informacji w wolnej encyklopedii Wikipedia:

Link do Artykułu

Update cookies preferences