Oprogramowanie Open Source dla firm!

Tylko zaawansowane i kompleksowe oprogramowanie z dostępem do kodu źródłowego pozwala tworzyć najlepsze rozwiązania dla biznesu, nasza agencja dostarcza i wdraża rozwiązania Open Source dla firm. 

Skontaktuj się z nami

​Oprogramowanie Open Source


Oprogramowanie Open Source odgrywa kluczową rolę w biznesie i dzisiejszym świecie informatycznym, umożliwiając firmom dostęp do wysokiej jakości narzędzi i rozwiązań technologicznych bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów licencji. Oto kilka popularnych i użytecznych projektów open source, które mogą być korzystne dla firm:

 1. Linux (dystrybucje, jak Ubuntu, CentOS, czy Debian):
  • System operacyjny Linux jest popularny wśród firm ze względu na swoją niezawodność, stabilność i skalowalność. Wiele firm wykorzystuje różne dystrybucje Linuxa na serwerach i stacjach roboczych.
 2. Apache HTTP Server:
  • Apache jest popularnym serwerem HTTP, wykorzystywanym do hostowania stron internetowych. Jest niezwykle skalowalny i wydajny.
 3. MySQL/MariaDB:
  • To rozbudowany system zarządzania bazami danych (RDBMS) używany do przechowywania danych biznesowych. MariaDB to rozwinięcie MySQL i oferuje dodatkowe funkcje.
 4. PostgreSQL:
  • To kolejny silny system zarządzania bazami danych RDBMS, który może obsługiwać duże ilości danych i skomplikowane zapytania.
 5. Odoo:
  • To kompleksowe oprogramowanie ERP (Enterprise Resource Planning), które obejmuje zarządzanie projektami, księgowość, sprzedaż, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi i wiele innych funkcji.
 6. LibreOffice:
  • Jest to pakiet biurowy, który zawiera edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji i inne narzędzia. Jest alternatywą dla pakietu Microsoft Office.
 7. Nextcloud:
  • To oprogramowanie służące do udostępniania i synchronizacji plików, umożliwiające tworzenie prywatnych chmur obliczeniowych.
 8. GitLab:
  • Narzędzie do kontroli wersji i zarządzania kodem, ułatwiające współpracę nad projektami zespołowymi.
 9. Jenkins:
  • To narzędzie do automatyzacji procesów CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment), które pomaga w szybkim wdrażaniu zmian w kodzie.
 10. Docker:
  • Narzędzie do konteneryzacji aplikacji, które ułatwia tworzenie, wdrażanie i uruchamianie aplikacji w odizolowanych środowiskach.
 11. Kubernetes:
  • Platforma do zarządzania kontenerami, która pozwala na zarządzanie aplikacjami w kontenerach na dużą skalę.
 12. Zimbra:
  • To oprogramowanie do zarządzania e-mailami, kalendarzami i kontaktami w firmach.

Warto zauważyć, że przed wdrożeniem jakiejkolwiek technologii, ważne jest zrozumienie jej możliwości, dostosowanie do potrzeb firmy oraz zapewnienie odpowiedniego wsparcia technicznego. Ponadto, zawsze należy zwracać uwagę na licencje i zgodność z regulacjami praw autorskich.

Społeczność Open Source


Społeczność Open Source odgrywa kluczową rolę w rozwoju i utrzymaniu oprogramowania dostępnego publicznie. Jest to zbiór osób z różnych części świata, które ochoczo współpracują, udostępniając kod źródłowy, zgłaszając błędy, dostarczając pomysły i wspierając projekty, aby uczynić je lepszymi. Oto kilka kluczowych elementów społeczności open source:

 1. Wolność i otwartość: Społeczności open source opierają się na zasadzie otwartości i wolności, umożliwiając każdemu dostęp i wkład w rozwój projektów.
 2. Współpraca: Współpraca jest kluczowa dla sukcesu projektów open source. Programiści i entuzjaści z całego świata łączą swoje siły, aby ulepszać oprogramowanie i rozwijać nowe funkcje.
 3. Platformy do współpracy: Istnieją specjalne platformy, takie jak GitHub, GitLab i Bitbucket, które ułatwiają współpracę nad projektami open source poprzez kontrolę wersji, zgłaszanie błędów (issues), proponowanie zmian (pull requests) i dyskusje.
 4. Dywersyfikacja: Społeczności open source składają się z różnorodnych osób o różnych umiejętnościach, doświadczeniach, kulturach i tle edukacyjnym. To bogactwo różnorodności przyczynia się do innowacji i lepszego dostosowania oprogramowania do różnych potrzeb.
 5. Współtworzenie: Często projekty open source są rozwijane w sposób rozproszony, gdzie każdy może przyczynić się do kodu źródłowego i poprawek.
 6. Akceptacja i współdecydowanie: Społeczności open source często są zorganizowane w sposób, który umożliwia akceptację kontrybucji i współdecydowanie w kwestiach projektu, takich jak nowe funkcje, kierunek rozwoju, i polityka projektu.
 7. Wymiana wiedzy: Społeczności open source zachęcają do aktywnego udostępniania wiedzy i uczenia się od siebie nawzajem. Tworzone są dokumentacje, tutoriale i fora dyskusyjne, które pomagają w zdobywaniu wiedzy i rozwiązywaniu problemów.
 8. Mentorstwo i wsparcie: Wspólnota open source często oferuje mentorstwo dla nowych członków, umożliwiając im rozwój umiejętności i zrozumienie projektu.
 9. Konferencje i spotkania: Społeczności open source organizują konferencje, spotkania i warsztaty, które umożliwiają osobiste spotkania, wymianę doświadczeń i budowanie więzi między członkami.

Społeczność open source jest siłą napędową, która umożliwia ciągły rozwój i sukces projektów, a także promuje zasadę współpracy i wzajemnej pomocy.

Licencja GPL

Licencja GNU General Public License (GPL) jest popularną licencją open source, stworzoną przez Free Software Foundation (FSF). Stanowi fundament dla wielu wolnych i otwartych projektów oprogramowania. Oto kluczowe informacje na temat licencji GPL:

 1. Cel:
  • GPL ma na celu zapewnienie użytkownikom wolności, umożliwiając im korzystanie, studiowanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie oprogramowania.
 2. Klauzule:
  • Licencja GPL wprowadza pewne klauzule, które zabezpieczają wolność użytkowników, takie jak obowiązek udostępnienia kodu źródłowego, jeśli dokonuje się modyfikacji i dystrybucji.
 3. Kopyleft:
  • Jest to zasada stosowana w licencjach GPL, która zapewnia, że każde pochodne oprogramowanie (zmodyfikowane lub rozszerzone) również musi być dystrybuowane na licencji GPL.
 4. Dystrybucja kodu źródłowego:
  • Użytkownicy, którzy dokonują zmian w kodzie źródłowym objętym GPL, muszą udostępnić te zmiany (i cały kod źródłowy pochodzący z GPL) na takich samych warunkach GPL.
 5. Wolność korzystania:
  • Licencja GPL gwarantuje użytkownikom wolność korzystania z oprogramowania w dowolny sposób.
 6. Studium i modyfikacje:
  • Użytkownicy mają prawo analizować kod źródłowy, uczyć się z niego i wprowadzać zmiany lub ulepszenia.
 7. Równouprawnienie:
  • GPL zapewnia, że każdy użytkownik ma równe prawa do korzystania z oprogramowania i modyfikowania go.
 8. Publiczna dostępność:
  • Każdy, kto otrzymuje oprogramowanie zgodnie z licencją GPL, ma prawo do uzyskania pełnego kodu źródłowego.
 9. Kompatybilność:
  • GPL jest kompatybilna z innymi licencjami open source, co pozwala na integrację projektów z różnymi licencjami.

Ważne jest zrozumienie, że różne wersje licencji GPL (np. GPL v2, GPL v3) mogą mieć różnice w treści i zastosowaniu, więc zawsze zaleca się dokładne zapoznanie się z konkretną wersją licencji przed użyciem oprogramowania objętego GPL.

Update cookies preferences